Wednesday, November 25, 2015

Farvel Panter


Jeg sidder ved tegnebordet. En dejlig mops er ved at blive tegnet.
Mine tanker er dog på rejse - i mandags måtte jeg sige farvel til min kære, lille kat, Panter. Vi havde glæden af at kende hende i 11 1/2 år.
Hun blev født af Trille, i en papkasse ude i vores værksted.
Bitte sort tot, mellem to søskende, som var hvide med grå aftegninger. Johanne døbte hende straks Panter. Panter, Panti, Pantermor - kært barn har mange navne.
Panter blev selv mor til flere kuld killinger, hvoraf vi stadig har Perle, Findus og Kitty boende. Plus Lotto, som er Perles datter.
Panter var flokkens kælepot. Hun elskede at sidde eller ligge på skødet og blive nusset. Alle der er kommet hjem til os, kender Panter. Hun var ret insisterende, og spandt og puffede glad med poterne på ens ben, det kunne godt gøre lidt ondt, når hun ikke forstod at trække kløerne ind.
Næsten hver dag, jeg er kommet hjem fra arbejde, sad Panter på halvmuren i garagen og miavede "Velkommen hjem".
Når hun kunne se sit snit til det, smuttede hun ind i dynerne i sengen. Hun elskede huler, og ville gerne ligge i papkasser.
Hun var en god musejæger, og som matriarken gjorde hun de andre katte opmærksomme på fangsten med genkendelige lyde. Jeg er nu ikke glad for at få musefangster ind i huset, så hun måtte altså se sit bytte sendt ud igen.
I mandags ramte en uventet katastrofe. Vi tog til dyrlægen, men der var ikke en god prognose.
Panter er begravet i vores forhave, lige ved siden af Bjørka hunden.
De er begge dybt savnet.
Kattehimlen har lukket den blideste og kærligste kat ind.

Friday, November 20, 2015

Hjælp

Jeg håber du vil hjælpe med det lille spørgeskema her t.v. vedr. print :) Du svarer anonymt, og kan vælge flere svar.
Tak for hjælpen :)

Monday, November 16, 2015

Summer girlThis pretty "Summergirl" has been selected for the Society6 shop - Thanks heart-humørikon From my shop: http://society6.com/lenedaugaard

Friday, November 13, 2015

My doggyshop: Pomeranians and a lot of other breeds

My doggyshop: Pomeranians and a lot of other breeds: Just a little bit of all the dog-decorated stuff at http://society6.com/doggyshop . Today 2 new images added, a bordercollie and a pomerania...

Thursday, November 12, 2015

Pin-up kalenderen 2016

Pin-up kalenderen 2016. A4 med spiralophæng. De finurlige og frække damer er i 2016 i horoskopets tegn (kalenderen følger kalendermåneder præcist). Der er et begrænset antal på lager, så bestil viahttp://tegnebutikken.blogspot.dk/p/kalendere.html, hvis du vil sikre dig et eksemplar i tide :)Tuesday, November 10, 2015

Gifts - gifts - gifts

Jam-packed with gift-ideas for your relatives, friends and all art-loving people you know. Go take a look in the shop to find the ultimate christmas-present: http://society6.com/lenedaugaardIf your recipients love dogs - don't miss this shop: http://society6.com/doggyshopSaturday, November 07, 2015

Me and my media

I can not help it: I'm addicted to drawing and painting media.
Many artists stick to one medium, and it has really good to get perfect with it.
It also allows rapid development with the selected media.

It would be terrible for me to use only a single medium.
Although I like to improve my skills and develop my skills, I must give it the extra time it takes when I also want to play with more media.

When I draw and paint: lively lines with pencil, ink and crayon, delicate translucent layer-by-layer watercolors, soft, diffuse pastel strokes and lovely colorful textures in acrylic, then I am in a state that alternates between excitement and meditative flow without time. And each of the media gives me a special experience

(When I use the word "Stylistic style" below, I mean, that even drawn realistically, it is a more personal style than the "photo-realism" style.)PENCIL
I love my pencils.
They require no great setup.
They give me the opportunity for fine and small details.
They can be used with an enormous variety of techniques, though of course you find your favorites.
I have drawn in a realistic style with my pencils - from very realistic to a little more stylized look.
Drawings with pencil has, as b / w photos, their own artistic expression. They can not hide behind rich colors, but may appear well-defined in the design, composition, values and textures.INK
Is the newest media, I have tried. And it fascinated me how this medium's simplicity is both its strength and a challenge.
Ink drawings gives a unique expression and as with graphite, they do not require large setup, allows for many details and I like those black and white drawings.
I have drawn in a style I call "old school natural history" style, and a more decorative with simple lines.

For a very long time, I have wanted to draw from a more free and imaginative approach and think ink maybe exactly the right medium for this.

COLOR PENCIL
The journey from pencil to cp may seem short as they seem similar.
But no, the addition of color, opens up a whole new world that requires understanding of the color universe.
It is not like drawing with graphite.

I have great respect for my colored pencils, in the sense that they are probably the medium that has given me the most gray hair! Maybe the reason is that you can use cp's in innumerable ways. As mentioned above, one can also use many techniques with pencils, but there are many possible combinations when the colors specifics ​​- the color itself, color tone value, color purity - are added.

Moreover cp's seems to art very differently, depending on the media used upon.
They require no great setup. They can be used with a host of fun techniques - and something I have not done much yet: they are well suited to mixed techniques. I have drawn realistic and stylistic motifs with color pencil.
PASTEL
Dry pastel - another nice medium. Just like the colored pencil are not entirely related to the pencil, pastel are not quite in family with the cp!

Pastel is much faster to work with than cp. Pastels also requires awareness of the colors and their properties, but they are more direct and pure in color-related construction.
However there is a faster risk of creating "mud" color with pastels.
Pastels behaves very differently depending on what you paint on. Usually your work
 on colored paper with pastel and each color gives the pastels a different optical color.

PASTEL
Oil Pastel - is not as drypastel. I have not worked much with oil pastel, but the knowledge I have, makes me want to work more with the medium, because it's nice and very direct to work with. As with dryrpastel, it is important to avoid "mud" colors. Details are a special challenge in fatty oil pastel.WATERCOLOR
I am deeply in love with watercolors is the ability to flow and make beautiful, wild mix, I had not even wanted to paint me. When the water color is best seen as the absolute force: the translucent layer over each other. Only watercolor. who can get the expression above.
It feels a bit like going to list toes with watercolor - a dance between controlling and let color control.
In particular, I found it interesting to paint with watercolor on watercolor-due canvas. The species is somewhat different than on paper. And even with the thickest sheets, I can get paper to bukle.
Watercolor is not a forgiving medium. It is very difficult to correct mistakes ...

ACRYLIC
Acrylic is like a faithful workhorse. One can do a lot with acrylic and it is a very
forgiving media - which can almost always be corrected if you regret. For the media to be useful, you must be aware of its effects, especially color mixing options.
I only use acrylic of the "fluid / fluid". I can not work with more fat acrylics.


OIL
I have only tested the oil once (water-based oil). Immediately it occurred to me very difficult to
working with a medium that requires so much waiting. It gives a nice finished look, but my
patience is not applicable to oil painting.


Mig og mine medier

Jeg kan ikke gøre for det: jeg er hooked på tegne- og malemedier.
Mange kunstnere holder fast i eet medie, og har det rigtigt godt med at dygtiggøre sig i det.
Det giver også en hurtig udvikling med det valgte medie.

Jeg ville have det rigtigt slemt med kun at bruge et enkelt medie.
Selv om jeg gerne vil dygtiggøre mig og udvikle mig, må jeg give det den ekstra tid det tager, når jeg samtidig vil lege med flere medier.

Når jeg tegner og maler: levende streger med blyant, tusch og farveblyant, delikate transperante lag-på-lag akvareller, bløde, diffuse pastelstrøg og dejlige farverige teksturer i akryl, så er jeg i en tilstand, der veksler fra spænding til meditativt flow uden tid. Og hver af medierne giver mig en speciel oplevelse

(Når jeg bruger ordet "Stilistisk stil" herunder, mener jeg at selv om der tegnes realistisk, er det en mere personlig streg end til "foto-realisme" siden.)


BLYANT
Jeg elsker mine blyanter.
De kræver ikke noget stort setup.
De giver mig maksimal mulighed for detajler.
De kan bruges med utroligt mange forskellige teknikker, selvom man selvfølgelig får sine favoritter.
Jeg har tegnet i en realistisk stil med mine blyanter - fra meget realistisk til lidt mere stiliseret udtryk.
Tegninger med blyant har, som s/h fotos, deres helt eget kunstneriske udtryk. De kan ikke dække sig ind under flotte farver, men må fremstå veldefinerede i motiv, komposition, valører og teksturer.

TUSCH
Er det nyeste medie, jeg har givet mig i kast med. Og det har facineret mig, hvordan dette medies enkelhed både er dets styrke og en udfordring.
Tusch giver tegninger et helt eget udtryk, og som med blyant, kræver de ikke stort setup, giver mulighed for mange detaljer og så kan jeg godt lide sorthvide tegninger.
Jeg har både tegnet i hvad jeg kalder "oldschool naturalhistory" stil, og en mere dekorativ, og enkel streg.

Jeg har meget meget længe haft lyst til at tegne ud fra en mere fri og fabulerende tilgang, og tror tusch er præcist det rette medie hertil.
FARVEBLYANT
Turen fra blyant til farveblyant kan synes kort, når de nu umiddelbart ligner hinanden.
Men nej, tilføjelsen af farver, åbner en helt ny verden, der kræver forståelse for farvernes univers.
Det er slet, slet ikke som at tegne med sine blyanter.

Jeg har stor respekt for mine farveblyanter, forstået på den måde, at de nok er det medie, der har givet mig flest grå hår! Det skyldes måske at man kan bruge sine farveblyanter på utroligt mange måder. Som nævnt ovenfor, kan man også det med blyanter, men der er mange kombinationsmuligheder, når farvernes værdier - farven selv, farvens toneværdi, farvens renhed - tillægges.

Desuden synes farveblyanter, at arte sig meget forskelligt, afhængigt af hvilket papir de bruges på.
De kræver intet stort setup. De kan bruges med et væld af sjove teknikker - og noget jeg ikke har gjort så meget endnu: de egner sig godt til mixede teknikker. Jeg har tegnet realistiske og stilistiske motiver med farveblyant.PASTEL
Tørpastel - endnu et dejligt medie. Ligesom farveblyanten ikke er helt i familie med blyanten, er pastel ikke helt i familie med farveblyanten!

Pastel er meget hurtigere at arbejde med end farveblyant. Pasteller kræver selvfølgelig også kendskab til farverne og deres egenskaber, men de er mere direkte og rene i farvemæssig opbygning.
Til gengæld er der hurtigere risiko for at skabe "mudder"farve med pasteller.
Pasteller arter sig også meget forskelligt alt efter hvad man maler på. Almindeligvis arbejder
man på farvet papir med pastel, og hver farve giver pastellerne forskellig optisk farve.


PASTEL
Oliepastel - er slet ikke som tørpastel. Jeg har ikke arbejdet så meget med oliepastel, men det kendskab jeg har, giver mig lyst til at få taget mediet mere til mig, da det er dejligt og meget direkte at arbejde med. Som med tørpastel, er det vigtigt at undgå "mudder"-farver. Detaljer er en helt speciel udfordring i den fede oliepastel.AKVAREL
Jeg er dybt forelsket i akvarellernes evne til at flyde og lave skønne, vilde miks, jeg slet ikke selv ville kunne male mig til. Når akvarellen er bedst, ses dens absolutte force: de transperante lag over hinanden. Det er kun akvarel. der kan få det udtryk frem.
Det føles lidt som at gå på listetæer med akvarellen - en dans mellem at styre og lade farven styre.
Jeg har især fundet det spændende at male med akvarel på akvarel-grundet lærred. Det arter sig noget anderledes end på papir. Og selv med de tykkeste ark, kan jeg få papir til at bukle.
Akvarel er ikke noget tilgivende medie. Det er meget svært at rette fejl...AKRYL
Akryl er som en trofast arbejdshest. Man kan utroligt meget med akryl, og det er et meget
tilgivende medie - der kan næsten altid rettes, hvis man fortryder. For at mediet skal være brugbart, skal man dog kende til dets effekter og især farveblandingsmuligheder.
Jeg bruger udelukkende akryl af typen "fluid/flydende". Jeg kan ikke arbejde med den mere tyktflydende akryl.


OLIE
Jeg har kun afprøvet olie en enkelt gang (vandbaseret olie). Umiddelbart faldt det mig utroligt svært, at
arbejde med et medie, der kræver så meget ventetid. Det giver et flot færdigt udtryk, men min
tålmodighed er umiddelbart ikke til oliemaleri.
Friday, November 06, 2015

My doggyshop: Cannot get my paws down

My doggyshop: Cannot get my paws down: ... yet another of my Doggies selected by Society6.com shop ... remember go to http://facebook.com/doggyshop.dk NOW - and get the promo lin...

Thursday, November 05, 2015

Hr og Fru Fasan

Efter en slem omgang influenza, kunne jeg her til aften tegne lidt. Det blev til det charmerende par, Hr. og Fru Fasan.
Det er enkle, stiliserede fugle i tusch. Streg kombineret med dekorativt mønster. De er til salg som print i Tegnebutikken :)Wednesday, November 04, 2015

Horses


The flu had me down for more than a week now, but I have to show you horsepeople that you can find equine-artwork on my Horsyshop
My drawings and paintings decorate a variaty of lovely items. Take a look :)