Thursday, May 30, 2019

Sneak peekA small sneak peak for you. It is an experiment between Tiger-sessions😊 You'll notice this one contains a human 😉 // Her et lille smugkig til dig. Et eksperiment imellem Tiger-sessioner.😊 Du kan se, der er et menneske involveret 😉

Summer holidays

Beach-house accessories - Relax on the beautiful floorpillow, or in the cozy, fleece throw blanket. Write & draw notes, what you found of treasures in nature. Bring your swimwear and sunlotion to the sea in the cute stringbag. Enjoy summer holidays http://www.redbubble.com/pe…/doggyshop/works/39237485-shells

Wednesday, May 29, 2019

Tuesday, May 28, 2019

Terrier-fans

Hej terrier-fans. Jeg er i øjeblikket oppe på at have tegnet 7 hunde fra terrier-gruppen. Har du ønske/ide til, hvilken terrier, jeg skal tegne næste gang? (det er uforpligtende, at komme med ideer ) - her kan du se: Airedale, Boston, Bull, Cairn, Skotsk, Softcoat wheaten og West Highland terrier.
Alle hundene kan fåes i mine Doggyshops som dekoration på mange forskellige ting, fra t-shirts til kopper  Link ses her: http://lenedaugaard.dk/shop.html - samt i fanen t.v.
Thursday, May 23, 2019

Schipperke - inkdrawingIf you are a schipperke-lover, you can now choose from 2 designs in my Doggyshops on Redbubble and Spreadshirt.
The new little doggie is an inkdrawing, and the other showing the head is in watercolors.
Here you can see stickers, but of cause, the design are placed on a lot of nice stuff.

Wednesday, May 22, 2019

Tiger, Perfect stripes serie - wip

Very slow progress on the Tiger, I must admit. We do have a little battle, me and him.
Here is how far I am now.

Friday, May 17, 2019

Min tegnehistorie // My drawing-history


English below picture
At komme hertil hvor jeg er i dag, var ikke den lige vej. Her kan du læse min tegne-historie.
Da jeg var barn, tegnede jeg meget. Hunde, heste, vilde dyr. I junglen, på savannen, i havet og i zoologisk have.
Kvinder i flotte kjoler og med fantastiske frisurer. Eller rene amazoner i selskab med leoparder, tigre og andre vilde dyr.
Jeg var opslugt af at tegne. Jeg brugte mest blyanter, farveblyanter og tusser. Jeg elskede især tuschpennene. Jeg tegnede derudaf, med barnets iver og glæde ved skabe.

Men - fra jeg var en 16-17 år og mange år frem, tegnede jeg stort set ikke. Set i bakspejlet, kan jeg se, det var fordi, jeg ikke følte, at jeg udviklede mig, og blev dygtigere. Jeg kendte ikke rigtigt andre tegnere. Jeg stod i stampe.
Jeg ville lære mere og blive bedre, men manglede metoder og hjælp. Jeg fandt aldrig interessante bøger eller kurser og internettet var der jo ikke. Mit tegneri fadede ud.

Et af mine forsøg på at komme i kontakt med tegneriet igen, var at søge læreplads som reklametegner. Det var jeg bestemt ikke alene om, og det lykkedes mig ikke.

Årene gik. Tegning var stort set ude af mit liv. Min redning var lige præcis internettet. Nu blev min søgning hurtigt belønnet.
Jeg kunne både finde inspirerende kunstnere og masser af bøger og vejledning – kurser – alt sammen meget lærerigt. Forums, hvor man kunne dele sine tegninger og alt om at tegne med andre kreative.
Og hvilke a-ha oplevelser. Jeg blev født på ny (hvor corny det end lyder). Jeg genfandt min tegneglæde, og jeg har ikke sluppet den siden. Det vil jeg heller aldrig kunne igen. Det føles så meget som en del af mig at tegne, at jeg kan undre mig over, at jeg nogensinde kunne undvære det.

Jeg har siden fortsat og fortsætter min rejse som tegner og maler. Det er både til stor glæde og frustration. For jeg har stadig et behov for at udvikle mig. Først var mit mål at opøve teknikker og talent til at tegne realistiske tegninger – især af dyr, som jeg elsker. Det har jeg til stadighed stor glæde af. Men undervejs har jeg desuden fået et stort behov for også at bevæge mig væk fra det klassisk realistiske, og skabe mere skæve, abstraherede motiver.
Det er måske fordi jeg er tvilling af stjernetegn - hvad ved jeg - men at stilles med en enkelt vej, det duer ikke for mig. Jeg er for nysgerrig, søgende og finder én kasse alt for trang at blive i.

Du kan derfor se realistiske dyretegninger og malerier på min hjemmeside, side om side med kvindemotiver samt non-figurative, abstrakte værker. Min kreativitet kræver at jeg boltrer mig.

Timerne ved tegnebord og staffeli er umådeligt vigtige for mig. Overordnet set pendulerer jeg mellem alt fra flow-tilstand, glæde, kedsomhed til irritation og frustration. Der er udfordringer undervejs, når jeg ikke kun kører i samme rille og gentager mig selv. Men når jeg er i sync i processen og finder det færdige resultat tilfredsstillende, giver det mig stor glæde og lyst til straks at gå ombord i næste projekt.


Hvor er jeg glad for, jeg fandt ind til mit tegne-jeg og min passion igen.English:
 Getting here where I am today was not the straight road. Here you can read my drawing story.

 When I was a kid, I drew a lot. Dogs, horses, wild animals. In the jungle, on the savannah, in the sea and in the zoo. Women in gorgeous dresses and with amazing hairstyles. Or amazons in the company of leopards, tigers and other wildlife. I loved to draw. I used mostly pencils, crayons and inkpens. I especially loved the pens. I drew it, with the eagerness and joy of the child in creating.

 But - from the age of 16-17 and many years ahead, I did not draw much. In retrospect, I can see that it was because I did not feel that I was developing myself and becoming better. I didn't really know other artists. I was stomping. I wanted to learn more and get better, but lacked methods and help. I never found interesting books or courses and the internet wasn't there. My time with drawing faded out.

One of my attempts to get in touch with the drawing again, was to apply for an education in advertising bureaus. I was certainly not alone in that, and I did not succeed to find a place.

The years went by. Drawing was almost totally out of my life. My rescue was  the internet. Now my search was quickly rewarded.
I could find both inspiring artists and lots of books and guidance - courses - all very educational. Forums where you could share your drawings and everything about drawing with other creative people.

And what an experience. I was born again (how corny it sounds). I regained my drawing joy and I haven't let go of that. I will never be able to let that go again. It feels so much like a part of me to draw that I can wonder how I could ever do without it.

I have since continued and continue my journey as a painter and illustrator. It's both great joy and frustration. Because I still have a need to develop. First, my goal was to practice techniques and talent to draw realistic drawings - especially of animals that I love. I always enjoy that. But along the way I have also had a great need to also move away from the classic realism, and create more skewed, abstracted motives.

It is perhaps because I am a twin in the zodiac - what do I know - but just going on a single path, it is not for me. I am too curious, seeking and finding one box too narrow to stay in.

You can therefore see realistic animal drawings and paintings on my website, side by side with women's motifs as well as non-figurative, abstract works.

The hours at the drawing board and easel are immensely important to me. Overall, I commute between everything from flow mode, joy, boredom to irritation and frustration. There are challenges along the way when I not only stay in the same groove or repeat myself. But when I am in sync in the process and find the final result satisfactory, it gives me great pleasure and desire to immediately embark on the next project.

How glad I  am, that I found my drawing-self and my passion again.


Monday, May 06, 2019

Soft coated wheaten terrier - finished

Her kan du se min terrier tegning, først arbejdet færdigt med tuschpen, og herefter den færdige tegning med tuschlavering.
En fin hund til mine Doggyshops, hvor denne races fans, kan få mange forskellige ting med tegningen som dekoration.

Eng:
Here you see my terrier drawing, first the penwork finished, and after the finished drawing with ink-washes.
A fine dog for my Doggyshops, where the fans of this breed, kan get many different goods with the drawing as decoration

Sunday, May 05, 2019

Moms day


Ready for Mom's day? If she is also a dog-lover, take a look into my Doggyshops to find a nice gift  Links to my shops is found left side

Soft coated wheaten terrier - wip


Jeg er startet med at tegne med tuschpenne. Jeg arbejder mig langsomt gennem al den pels :)

Eng:
Started drawing with the ink-pens. Slowly working through all that fur :)

Thursday, May 02, 2019

Irish soft coated wheaten terrier - wipJeg er netop startet på en ny tusch-hund (tegnetorsdag :)) - en race med et af de længste navne, tror jeg: irish soft coated wheaten terrier. Rigtig flot hund, synes jeg. Jeg har foreløbig streget op i blyant, og så skal jeg til tuschen. Eng: I have just started a new ink-dog - a dogbreed with one of the longest names, I think: irish soft coated wheaten terrier. A real pretty dog, I think. So far I did the graphite work, and then ready for ink.