Tuesday, June 30, 2015

Cabaret girlCabaret girl is the newest female in my Female Collection at:http://society6.com/lenedaugaard/collection/ladies. Take a closer look at these whimsical, fancy ladies :)

Thursday, June 25, 2015

Årets bommert / Blunder of the yearJeg har lavet årets bommert.
For et - efterhånden pænt - stykke tid siden, re-designede jeg min hjemmeside. Jeg opsatte bl.a. nye menuer.
Det betød - uden at jeg opdagede det - at flere af mine undermenuer, nu ikke mere var synlige og dermed ikke valgbare for besøgende.
Av, for en bommert, for de forsvundne menuer handler om hvad, hvordan og hvor, du kan købe print hos mig. 
Jeg havde undret mig lidt over, at mit printsalg var stagneret. Men det kunne jo skyldes mange ting. At jeg selv havde blokeret, så kunderne simpelthen ikke kunne finde information, havde jeg ikke opdaget. 
Jeg er noget flov over det, så som undskyldning, vil jeg i weekenden 27.-28. juni sælge A4  print (hedder size 1 på siden) for den lave pris a 75 kr. pr. stk. inkl. porto.
Følg dette link og køb dit yndlingsprint til bommert-pris.....


I have made this year's blunder.
Some time ago, I redesigned my website. I included new menus.
That meant - without that I discovered it - that several of my submenus, no longer was visible and thus not eligible for the visitors.
Oh, what a blunder, the missing menus is about what, how and where you can buy prints with me.
I had wondered a little that my print sales were stagnant. But it could be due to many things. That I had blocked, so customers simply could not find the information, I had not discovered.
I am quite embarrassed about it, so to appologize, the weekend June 27th-28th I will sell A4 (named size 1 on the page) prints for the low price of 75 dkr. per print incl. postage.

Follow this link and purchase your favorite print to blunder price...

Tuesday, June 23, 2015

Ann Kullbergs 16. annual member show

Take a good look at all the beautiful colored pencil art, and vote at your favorite (for Peoples choice award) - you can vote below the images: http://annkullberg.com/pages/membershow16

Tag et godt kig på alle de flotte farveblyants tegninger og stem på din favorit (for Peoples choice award) - du kan stemme under billederne: http://annkullberg.com/pages/membershow16

Monday, June 22, 2015

My doggyshop: Dream dog

My doggyshop: Dream dog: Dream dog - now avaliable on several items here This beautiful white poodle under a starry night is very decorative, and a lovely ...

Friday, June 19, 2015

Flamboyant"Flamboyant" is a decorative watercolor illustration of a woman painted in a stylized way. I like drawing/painting faces, even it can be quite challening.
Freehand drawing with graphite, while looking at a photo, but no intentions to make a likeness, I wanted this to be stylized and a little twisted. Then painted with watercolors and pen added in some places. Background are placed on computer.

Sunday, June 14, 2015

Thoughts of competitions

"Dream dog" are entered into 2 competitions this year.


Competitions are not for the faint-hearted ... what do I mean by that? 

When I participate in a drawing/painting/art-competition (there are not many in my country), I do know, that there are often a single judge, and sometimes two, which have their subjective opinion. 
Of course, the quality of the images are important, but it can hardly be avoided that subjectively you will (and judges too) prefer one type of motif over another. 
On top of that, the judges often see hundreds of submitted images. While they may soon sort roughly, there will be a bunch of images left, where it will be really difficult to discard some, within a certain time frame.

In a whole year, I attended only two times. I had lost courage, and thought it was a waste of time and money (many have an entry fee). But beyond that, the most important factor, however, was that I felt - after a time without any kind of acknowledgement (not necessarily awards) - that I could not deliver something that was good enough. I was a little depressed.

But - on the other hand - I do think it's fun to see all the different artists' pictures, and obviously I would  like to be "in the game".
Therefore, I have chewed on the matters I described above: on the judge's harsh conditions in the selection, and realized that when participating, one must accept the subjective judgment on any given day. I myself did experience that a drawing / painting of mine, was completely overlooked in one competition, and went to the top of the next.

The most important for me in participating, is: hope (will I be chosen), the feeling of participating in something greater with peers and that my things are to be seen by a wider audience.
In fact, I sometimes do not have a chance of awards, and generally competitions do not attract more customers to your shop. And I am interested in selling my art or products thereof. Some artists look at this as selling-out, but I agree with Disney on this: "We don't make movies to make money, we make money to make more movies" (movies are then to be replaced with drawings/paintings in my case :))

Anyway, I am joining competitions again. I participate in 3 at the moment, and wait in suspence to see my stuff between all the other artists stuff, and to see, who is chosen. That will then inspire me to achieve new heights in my artistic life. It is a journey, which luckily never ends ... 

If you want to see the competitions I enter, you can see here - links to several of the online shows avaliable.Konkurrencer er ikke for de sarte... hvad mener jeg med det ? 
Når jeg deltager i tegne/male/kunstkonkurrencer (der er ikke mange i dansk regi), ved jeg, at jeg deltager i en konkurrence ofte med en enkelt dommer og nogen gange med to, som har deres helt subjektive mening. 
Selvfølgelig er kvaliteten af billederne vigtig, men det kan næsten ikke undgåes at der subjektivt foretrækkes en type motiv frem for en anden. Oveni det, skal dommeren/dommerne ofte se hundredevis af indsendte billeder igennem. Selv om de måske hurtigt kan grovsortere, vil der være en bunke tilbage, hvor det må være rigtigt svært at skulle skille nogen fra og inden for en vis tidsramme.

I et helt år, deltog jeg kun 2 gange. Jeg havde mistet modet, og synes det var spild af tid og penge (mange har deltagergebyr). Men ud over dette, var den vigtigste faktor dog, at jeg følte - efter en tid uden nogen form for placering (ikke nødvendigvis præmiering), at jeg ikke kunne levere noget, som var godt nok. Jeg blev lidt nedtrykt. 

Men - på den anden side, synes jeg det er sjovt at se alle de forskellige kunstneres billeder, og jeg vil selvfølgelig gerne "lege med". Derfor har jeg tygget lidt på de ting, jeg beskrev ovenfor: om dommerens hårde vilkår i udvælgelsen, og indset, at man som deltager må acceptere, det foregår med en subjektiv dom, på en given dag. Jeg har jo selv været ude for, at en tegning/maleri, der blev helt overset i een konkurrence, røg til tops i den næste.

Det vigtigste for mig, ved at deltage, er: håbet (bliver jeg placeret), følelsen af at deltage i noget større sammen med ligesindede, og at mine ting bliver set af et mere bredt publikum.
Reelt har jeg nogle gange ikke en chance for placering, og generelt trækker konkurrencer ikke flere kunder til ens butik. 
Jeg er nemlig interesseret i at sælge af mine ting eller produkter deraf. Nogle kunstnere betragter det som et fy-ord, men altså, jeg er enig med Disney: "We don't make movies to make money, we make money to make more movies" (movies skal så udskiftes med tegning/maleri i mit tilfælde :))

Anyway, jeg er deltager i konkurrencer igen. Deltager pt i 3 og venter i spænding på at se mine ting mellem alle de andres, og se, hvem der er de udvalgte. Det kan så også inspirere mig til at nå nye højder i mit kunstneriske virke. Det er en rejse, der heldigvis aldrig ender...

Hvis du vil se, hvilke konkurrencer jeg deltager i, kan du se her - links til flere af online shows indsat.

Wednesday, June 10, 2015

Hundemotiv t-shirts

Hundemotiv t-shirts. Flash din egen favorithunderace med en smuk tegning. Se om din race er med på min oversigt - ellers er du velkommen til at ønske  :)Sunday, June 07, 2015

Inspiration, ideas 2

My next galleries are updated with more information about why I used and liked the subject and media for each picture.

Birds and Reptiles 

Saturday, June 06, 2015

Inspiration, ideas 1

I usually write a little about my inspiration and ideas for an illustration or artwork, but not always. I thought I would improve this, for those interested.
Therefore I have started re-doing my webgalleries, adding some information concerning that and the first gallery finished are my Illustration & Patterndesign gallery.

I hope you will like to have this information beside the images to look at :)


Why did I make an image like this, what was my intention ?