Thursday, June 25, 2015

Årets bommert / Blunder of the yearJeg har lavet årets bommert.
For et - efterhånden pænt - stykke tid siden, re-designede jeg min hjemmeside. Jeg opsatte bl.a. nye menuer.
Det betød - uden at jeg opdagede det - at flere af mine undermenuer, nu ikke mere var synlige og dermed ikke valgbare for besøgende.
Av, for en bommert, for de forsvundne menuer handler om hvad, hvordan og hvor, du kan købe print hos mig. 
Jeg havde undret mig lidt over, at mit printsalg var stagneret. Men det kunne jo skyldes mange ting. At jeg selv havde blokeret, så kunderne simpelthen ikke kunne finde information, havde jeg ikke opdaget. 
Jeg er noget flov over det, så som undskyldning, vil jeg i weekenden 27.-28. juni sælge A4  print (hedder size 1 på siden) for den lave pris a 75 kr. pr. stk. inkl. porto.
Følg dette link og køb dit yndlingsprint til bommert-pris.....


I have made this year's blunder.
Some time ago, I redesigned my website. I included new menus.
That meant - without that I discovered it - that several of my submenus, no longer was visible and thus not eligible for the visitors.
Oh, what a blunder, the missing menus is about what, how and where you can buy prints with me.
I had wondered a little that my print sales were stagnant. But it could be due to many things. That I had blocked, so customers simply could not find the information, I had not discovered.
I am quite embarrassed about it, so to appologize, the weekend June 27th-28th I will sell A4 (named size 1 on the page) prints for the low price of 75 dkr. per print incl. postage.

Follow this link and purchase your favorite print to blunder price...

No comments:

Post a Comment