Friday, January 25, 2013

Ocean Dreaming I
Ocean Dreaming I.
Imaginative, dreamlike abstract painting, however the turtle being very recognizable. Unfortunately the screen dulls colors - much more bright and juicy in reallife. A goldpattern in the green on the shield is totally gone here.

One thing that's great about acrylics is how you can change everything in the process. I was almost giving up on this, but am glad I gave it a new try. 
I have used paint, acrylicmedium and posca-pens.
Acrylic 50x50 cm.

...........................

DK:
Fantasifuldt, drømmeagtigt abstrakt maleri, selv om skildpadden er let genkendelig. Desværre er skærmbilledet ikke helt så flot som det faktiske billede, som er med stærkere og flottere farver. Et guldmønster i det grønne på skjoldet er fx. helt væk her.

En ting som er dejligt ved akryl er hvordan man kan ændre alt gennem processen. Jeg var næsten ved at opgive dette maleri, men er glad for, at jeg gav det endnu en chance.
Jeg har brugt maling, akrylpasta og posca-penne.
Akryl 50x50 cm.

Monday, January 21, 2013

Snowy Owl II"Snowy Owl  II". It was not much of a wip I know, as here are the finished painting.
Isn't she a captivating bird ?
 40x40 cm watercolor on wc-canvas.

Friday, January 18, 2013

Discount / Nedsat


These paintings and more are now on sale
I need more space in my studio, so I have some of my original paintings  reduced up to 50 %.
Look in my Lively ladies gallery and in my webstore Tegneriet.

.....................................

DK:
Jeg mangler plads i mit studie, så jeg har nedsat flere af mine originale malerier med op til 50 %.
Se i mine  Lively ladies gallery samt i min shop Tegneriet.

Thursday, January 17, 2013

Snowy Owl II


Continuing my serie "Colorful Birds" I am painting Snowy Owl II.
She looks a bit strange with just one pupillary painted. The coloring shows it is a female, the male is all white.
I love these owls with their large yellow eyes and white feathers. This is 40 x 40 cm watercolor on wc canvas.

..................................

DK:
I fortsættelse af min serie "Colorful Birds", maler jeg nu Snowy Owl II.
Hun ser lidt sjov ud med kun den ene pupil malet. Farvedragten viser det er en hun, hannen er helt hvid.
Jeg elsker disse ugler med deres store gule øjne og hvide fjerdragt. Maleriet er 40 x 40 cm på akvarel lærred.

Wednesday, January 16, 2013

Postcard as businesscard


For a couple of years I have used postcards as my businesscard. These are printed on glossy cards, and people seem to like them. I find that they are decorative on the fridge or a notice board. And hopefully people will visit my sites given the adresses :) I make a new card each year, even some motifs are repeated from the last card.

..................................

DK:
I et par år har jeg brugt postkort som visitkort. De er printet på glossy kortpapir, og det ser ud til folk synes om dem. Jeg synes de er dekorative på køleskabet eller en opslagstavle. Og forhåbentlig besøger folk også mine sider, nu de har adresserne :) Jeg får lavet et nyt kort hvert år, dog går nogle af motiver igen fra sidst.

Monday, January 14, 2013

Exhibitions 2013

My exhibitionlist for 2013 looks like this so far:


Easter exhibition 2013: Testrup Højskole with artgroup Stiplet
........................................................................................................

2. april - 31. may: Soloexhibition at Grymer Private hospital, Århus
.......................................................................................................

4. May 2013. Art and Rock. Trykkeriet, Viby J with artgroup Mangfoldighed
........................................................................................................

Penecost, 18.-19. may 2013: In the Woods, Constantia with artgroup Mangfoldighed
........................................................................................................

June-july 2013: Soloexhibition at Johs. Sørensen, Brabrand
........................................................................................................

12.-18. august 2013: Randers Arthouse - Apotekergården, Middelgade 2 8900 Randers, with artgroup Mangfoldighed


................................................

DK:
Min foreløbige udstillings-liste for 2013:


Påskeudstilling 2013: Testrup Højskole med kunstgruppen Stiplet
........................................................................................................

2. april til 31. maj: Soloudstilling på Grymer Privathospital, Århus
.......................................................................................................

4. Maj 2013. Kunst og Rock. Trykkeriet, Viby J med Kunstgruppen Mangfoldighed
........................................................................................................

Pinsen, 18.-19. maj 2013: Ud i Skoven, Constantia med Kunstgruppen Mangfoldighed
........................................................................................................

Juni-juli 2013: Soloudstilling hos Johs. Sørensen, Brabrand
........................................................................................................

12.-18. august 2013: Randers kunsthus - Apotekergården Middelgade 2 8900 Randers, med kunstgruppen Mangfoldighed

Saturday, January 12, 2013

Crazy Animals


Yet another Crazy Animals, a bear. This is done in ink(pen) and watercolors. Approx. size A5.

Thursday, January 10, 2013

Crazy Animals
Crazy Animals: Rabbits - I just wanted to do some whimsical, fun drawings today. Mixed media on watercolorpaper.
The used media are Inktense pens, watercolor, marker, Neocolor I and II

Tuesday, January 08, 2013

Venice Masquerade


Here is my finished painting "Venice Masquerade". 30 x 40 cm, watercolors on watercolorcanvas.

..............................

DK:

Her er det færdige maleri: "Venice Masquerade". 30 x 40 cm, akvarel på akvarellærred.

Sunday, January 06, 2013

Venice MasqueradeI have now almost covered the canvas, and continue to add layers and details.
In the close-up you can see the canvastexture of the support, the outlines and texture-strokes. You can also see some graphite lines. For my later projects I will be more aware of erasing, even the strokes does not bother me much, they could be very unfortunate.
The strange thing with watercolors is that yellow - the palest hue - is the impossible color to erase graphite beneath. But I also found that erasing graphite is easier on paper than on canvas.

..........................................

DK

Jeg har nu næsten dækket lærredet, og fortsætter med at tilføje lag og detaljer.
I close-up kan du se lærredsteksturen, kontourstreger og tekstur-maleri. Du kan også se nogle blyantslinjer. For mine senere projekter vil jeg være mere opmærksom på at udviske dem, selv om de her ikke generer mig meget, kunne de være meget uheldigt.
Det mærkelige ting med vandfarver, er, at gul - den lyseste nuance - er den mest umulige farve at slette grafit nedenunder. Men det er også nemmere at udviske stregerne på papir end på lærred.


Saturday, January 05, 2013

Venice Masquerade


Taken late last night, the lightning is not that good, but its possible to see progress. Beside more coloring, I altered the mask and eyes.
You can see I use outline in some places. I like these, and they also enhance the more expressive/non-realistic feeling of the piece.

......................................

DK
Taget sent i aftes, gør at belysningen ikke er for god, men det er dog muligt at se processen. Ud over mere farvelægning, har jeg ændret maske og øjne.
Du kan se, at jeg laver outline/opstregning flere steder. Jeg kan godt lide dem, og de forstærker den mere ekspressive/ikke-realistiske stemning i billedet.

Friday, January 04, 2013

Venice MasqueradeI have been working a second layer on the background, skin, hair and painting first layers of the dress.
The canvas is quite different than working on paper. The watercolors slides over more fluent.

...............................................

DK:
Jeg har arbejdet med nr. 2 lag på baggrunden, hud, hår og malet første lag af kjolen.
Lærredet er ret anderledes at arbejde på end papir. Akvarellerne glider meget flydende herpå.

Thursday, January 03, 2013

Venice Masquerade"Venice Masquerade". This is my first work in 2013, hopefully evolving into a series, if it turns out succesfully :)

It started with the thumbnail sketches on upper right. The composition came from one idea developing into this one.
I then drew a freehand sketch - upper left - approx. 12 x 15 cm.
I defined several things on the sketch, as face and jewelry. This sketch I enlarged on the computer, and printed to fit my canvas on 30 x 40 cm.

I found a reference photo for the fan and arm, and drew that part again.
With tracingpaper, I then transferred the drawing to my canvas. Here I have begun painting the background, which I want to be rough looking and in bluegrey shades.

This is not my intention to make a realistic painting, but a more expressive style.

............................................................

DK:
"Venice Masquerade". Dette er starten på mit første arbejde i 2013, forhåbentlig udvikler det sig til en serie, hvis dette bliver en succes :)

Jeg startede med thumnail skitsen øverst th. Kompositionen til denne kom fra en ide, som forandrede sig til denne ide.
Jeg tegnede så en frihåndsskitse - øverst tv - omkring 12 x 15 cm.
Jeg fintegnede flere ting på skitsen, så som ansigtet og smykker. Denne skitse forstørrede jeg på computeren og printede så den passer mit lærred på 30 x 40 cm.

Jeg fandt et referencefoto til viften og armen, og tegnede den del igen.
Med tracingpapir, overførte jeg tegningen til mit lærred. Her er jeg så begyndt at male baggrunden, som jeg vil have til at være rå og i blågrå nuancer.

Jeg går ikke efter at male et realistisk maleri, men en mere ekspressiv stil.Tuesday, January 01, 2013

Happy New year

Happy new year to you all, hope you had a great entry into 2013  :)
My 2 beautiful "Boudoir girls" have been showcased a couple of times, always calling for attention from visitors.
They are now possible to purchase from my shop Tegneriet: http://www.amioamio.com/da/produkt/106643/

They are original pastelpaintings, framed in white frames.

.............................................................

DK:

Godt nytår til alle - håber I havde en fantastisk entré ind i 2013 :)

Mine 2 underskønne "Boudoir girls" er udstillet flere gange, og tiltrækker altid publikums opmærksomhed.
De er nu mulige at købe fra min shop Tegneriet: http://www.amioamio.com/da/produkt/106643/

Det er originale pastelmalerier, indrammet i hvide rammer.