Tuesday, April 30, 2013

A happy artist // En glad kunstnerI get so happy when I get feedback from happy buyers of my prints or works of art. It is simply extra energy to my artistic work. Thank you for the trouble to send me the lovely, positive comments:

"A Thousand thanks for the picture! It was Terrific!"
"It looks really nice on the web, but in reality they are even better, and so I feel the perspective makes you fall right into their universe."
I can greatly recommend your prints "
"It's super nice and I'm really happy about it. This will have a place of honor in my house!"
"I'm really impressed, it looks just like an original drawing"
"I love it, it actually looks like my mom's dog"
"The drawing is SO beautiful and it looks great in my apartment! Thank you so much, Lene. You are really really talented!"................................................................................................................

DK:

Jeg bliver så glad, når jeg får respons fra glade købere af mine print eller kunstværker. Det er simpelthen ekstra energi til mit kunstneriske virke. Tak for ulejligheden med at sende mig de dejlige, positive bemærkninger:

"tusen takk for bildet!! Det var kjempefint!!"
"På nettet er de rigtig flotte, men i virkeligheden er de endnu bedre, og så oplever jeg perspektivet gør, at man falder helt ind
 i deres univers."
Jeg kan i høj grad anbefale dine prints"
"Det er superflot og jeg er rigtig glad for det. Det vil få en æresplads hjemme hos mig!"

"Jeg er virkelig imponeret, det ligner jo en original tegning"
"Jeg elsker det, den ligner faktisk min mors hund"
"The drawing is SO beautiful and it looks great in my apartment! Thank you so much, Lene. You are really really talented!"

Wednesday, April 24, 2013

Hearts


"Heaven is in the Heart" "You set my Heart on fire"I have started a new series: "Heart". An abstractive, symbolic and colorful series.

I love the heart symbol.
Its symbolic significance as we know it; love and emotions, and the heart in different cultures had different important significance.

I also love the heart as a shape. It can be molded, drawn and painted in many ways and of course placed in different contexts.

My "Heart" series is all about heart symbols and colors, but with my titles, I also create a universe for a deeper meaning, or a related story, if you will. Not a clear and unambiguous history, but a presentation to the viewer's own imagination and experience.

Unfortunately the photo does not show accurate colors and play of colorstrokes in the painting.

Acrylic on canvas. 40x40 cm and 30 x 30 cm.

........................

DK:

Jeg er started på en ny serie: "Heart". En abstrakt, symbolsk og farverig serie.


Jeg holder meget af hjertesymbolet.
Dets symbolske betydning som vi kender det; kærlighed og følelsesliv, og hjertet har gennem forskellige kulturer haft forskellig vigtig betydning.

Jeg holder også af hjertet som form. Det kan formes, tegnes og males på mange måder og selvfølgelig sættes ind i forskellige sammenhænge.

Min "Heart"-serie handler om hjerte-symboler og farver, men sammen med mine titler, skaber jeg også et univers for en dybere mening, eller en tilknyttet historie om man vil. Ikke en klar og entydig historie, men et oplæg til beskuerens egen fantasi og oplevelse.

Desværre gengiver fotoet ikke helt korrekt farverne og spillet i farvestrøgene i maleriet.

Akryl på lærred. 40x40 cm og 30x30 cm.


Sunday, April 21, 2013

New paths // Nye veje

It has been a bit quiet for me when it comes to drawing and painting.
Not because the ideas do not stand in line or the desire lacking, but two things are important. I have had too little time and - I'm moving into new areas. It may require a little explanation.
I love to draw and paint. For many years, I have had interest in classical drawing with an emphasis on expression and composition, but certainly also the love of proportion, perspective, shapes, light and shadow in a realistic manner. I have both in competitions and exhibitions garnered praise, recognition and great prizes, which always is really nice. It's part of my success criteria.

But - with the experience and expertise I have by now is yet another success criteria grown: selling art. And I experience repeatedly that despite people response really good about my work and praise it, it is the abstract works in the exhibition / gallery / web they buy.. So my conclusion must be: it is not realism, people (in Denmark) want to have hanging on their wall.

I know that a part of my art, done in pencil (black / white) - like other artists' black / white drawings - are in a fierce battle to sell: black white vs. color.
Add to this, that my realistic art in color seems to be in fierce battle to sell: realism versus abstraction.

And with the expertise I have now - I hope not to sound arrogant - I can see that it is not necessarily because that artwork I have seen sell, is generally better art or better craftmanship than mine.

I like abstract art myself. In addition to the above criteria for success, I feel a desire and a need to express myself in a more abstract style. And I intend to paint abstract in just as high quality as my realistic works. Fortunately, I can naturally transfer many of my experiences, but still, it's a new path, and it takes time to find its own foothold.
If you follow my blog and facebook, you can probably see that I have started to loosen up and to some extent letting go of the detailed realism, examples like the pictures above.

And I'm now going to spend time to develop my art in even more abstract directions.
It's not that I'm drawing and painting thinking only aboub saleability. My heart, my interests and my personality is definitely in the process. I'm not interested in spending time and energy to make something solely on the basis of what I believe are selling. It feels like a natural progression. But as an artist, I also need to find me a way that does not just remain hobby painting, I'd actually like to sell my works.

I hope you will still follow me. I will not leave realism completely; I will still draw and paint in that style.

..........................................

DK:

Det har i en periode været noget stille for mig mht at tegne og male.
Ikke fordi ideerne ikke står i kø eller at lysten mangler, men 2 ting har betydning. Jeg har haft for lidt tid og - jeg er på vej ind på nye områder. Det kræver måske lidt forklaring.
Jeg elsker at tegne og male. I mange år, har jeg dyrket interessen for klassisk tegning med vægt på udtryk og komposition, men bestemt også på dyrkelsen af proportioner, perspektiv, former, lys og skygge på realistisk vis. Jeg har både i konkurrencer og på udstillinger høstet ros, anerkendelse og flotte præmieringer, hvilket jo altid er rigtigt dejligt. Det er en del af mine succeskriterier.

Men - med den erfaring og ekspertise jeg nu efterhånden har, er endnu et succeskriterie vokset: at sælge kunst. Og der oplever jeg gentagent, at trods folk synes rigtigt godt om mine værker og gerne roser, er det de abstrakte værker på udstillingen/galleriet/nettet, de køber. Så min konklusion må det være: det er ikke realisme, folk (i Danmark) ønsker at have hængende på væggen.

Jeg ved at en den del af min kunst, som er udført i blyant (sort/hvid) - ligesom andre kunstneres sort/hvid tegninger - er i en hård kamp om at sælge: sorthvid vs farver. 
Dertil kommer så, at også min realistiske kunst i farver ser ud til at være i hård kamp om at sælge: realisme vs abstraktion.

Og med den ekspertise jeg nu har - med håb om ikke at lyde arrogant - kan jeg se, at det ikke nødvendigvis er fordi, at de værker jeg har set sælge, generelt er større kunst eller håndværksmæssigt bedre end mine.

Jeg holder også selv af abstrakt kunst. Ud over det nævnte succeskriterie, føler jeg selv en trang og et behov for at udtrykke mig i en mere abstrakt stil. Og jeg har i sinde, at male abstrakt i lige så høj kvalitet, som mine realistiske værker. Heldigvis, kan jeg på naturlig vis overføre mange af mine erfaringer, men stadig, det er ny vej, og det tager sin tid at finde sit eget fodfæste.

Hvis du følger min blog og facebook, kan du nok se, at jeg er begyndt at løsne op og til en vis grad slippe detaljeret realisme, eksempler som billederne øverst.Og jeg er så i gang med at bruge tid på, at udvikle mig endnu mere abstrakt. 
Det er ikke sådan, at jeg er ude i at tegne og male kun med salg for øje. Mit hjerte, mine interesser og min personlighed er absolut med i udviklingen. Jeg er ikke interesseret i at bruge tid og energi på at lave noget, udelukkende på grundlag af, hvad jeg tror sælger. Det føles som en naturlig udvikling. Men som kunstner, har jeg også behovet for at finde mig en vej, der ikke bare forbliver hobbymaleri, jeg vil faktisk gerne sælge mine værker. 

Jeg håber, du stadig vil følge mig. Jeg slipper næppe realismen fuldstændigt; vil stadig tegne og male i den stil.
Saturday, April 06, 2013

Original kunst

Køb kunst med hjertet

Når du køber kunst, er det vigtigt, at købe med hjertet - kunst, du kan lide. Uanset om det er farverne, motivet, det grafiske, billedets fortælling e.a. der tiltaler dig, skal det hænge og pynte op og understrege stemningen i dit hjem.

Det er noget helt specielt at have et originalt kunstværk på væggen. Her har kunstneren direkte afsat sine streger, farver og personlige udtryk, og du er den eneste i verden, der har billedet hængende.

Kunst spreder stemning i rummet med udtryk, motiv og farver, men et sort/hvidt billede kan have akkurat lige så stærkt udtryk som et i farver.

Det kan være svært at bedømme kunst på en skærm.
Hvis du har muligheden, så se billederne i virkeligheden. Jeg udstiller ofte, hvor de originale kunstværker er til salg.  

Jeg har originaler til salg fra 3 steder

Bemærk, det er ikke alle værker, som er opslået alle 3 steder.


Er du interesseret i en tegning eller et maleri, kan du kontakte mig via Kontakt siden her.

Friday, April 05, 2013

Book sale

I have these books, I don't use and want to sell. All in fine condition. Payment through Pay-pal. Postage will be added, I will send you the total amount to send.

1. John Lowry: Painting and understanding abstract art. Softcover. As new, except my name is written with ballpen on first page. Price 8£ / 9.40€ - plus postage.2. Henry Rankin Poore: Pictorial composition. Softcover.  As new, except my name is written with ballpen on first page. Price 4£ / 4.56€ - plus postage.

3. Eileen Sorg: Colored pencil (Drawing made easy). A book for the absolute beginner. As new, except my name is written with ballpen on first page. 3£ / 3.50€ - plus postage

Aktuel udstillingI øjeblikket udstiller jeg på Grymers privathospital, Tueager, Århus. Jeg har 16 billeder med på solo-udstillingen, som hænger frem til 31. maj.