Saturday, December 31, 2016

Nature Shapes I+II sælges
"Nature shapes" I+II. Originale malerier. Tusch og akryl på lærred. Små fine billeder med naturelementer malet i en komposition, som en samling af mindre billeder i forskellige formater. 30x30 cm. Enkeltvis 750 kr. Samlet I+II= 1300 kr. + porto. Kan indrammes i svæveramme, eller ophænges uden ramme.

Thursday, December 29, 2016

Tilbageblik 2016 og kik ind i 2017


(English further down)

Jeg vil allerførst gerne takke jer, der købte billeder af mig, originaler som print.
Samt alle jer, som købte hundedekorerede ting via mine shops.
Jeg er glad, når mine mange timer ved tegnebordet og staffeliet ikke bare giver mig glæden ved at tegne og male, men også kan bruges af jer.

Jeg har haft fornøjelsen at tegne flere hundeportrætter af dejlige hunde. En disciplin, der kræver meget, men det er det værd, når ejere, givere som modtagere, bliver glade for portrætterne.


Der er mange timer lagt i disse portrætter, men tidsmæssigt, var det tegningen ”Queens” – lionesses, der tog 1. pladsen. Det var en af de tegninger, jeg troede ville vare så og så længe – og så tog den bare pænt mere tid og var en overvindelse at gå til indimellem.
Men jeg er glad for resultatet, og tegningen bliver sandsynligvis deltager i en eller flere konkurrencer i 2017.Apropos konkurrencer, deltog jeg i to i 2016. Jeg sendte ”Madames cat” til CPSA: Artspectations 16/17. Et on-line show afholdt af CPSA – Colored pencil society Of America. Ses her: http://cpsa.fluidreview.com/p/ - og de vindende ses på en side for sig. Jeg blev ikke placeret.

Jeg har i mange år abonneret på Ann Kullbergs Color on-linemagasin.
Her afholdes bla. et årligt Membershow. Jeg har ofte deltaget, og denne gang med ”Glorious Iris”. Jeg fik ingen placering, men fik en speciel omtale i Color fra Ann Kullberg: ”..I think this is a truly lovely example of botanical drawing". Det gjorde mig meget glad og stolt.
Desuden kommer tegningen med i Color complitation book 2016. Det er 3. gang, jeg er med i en Ann Kullberg bog. Se deltagere og vindere i Membershow.Jeg afholdt selv et par konkurrencer på Facebook, men må indse, at mine i øvrigt meget værdsatte følgere ikke rigtigt er aktive når det gælder om at vinde print. Jeg regner ikke med fortsat at afholde sådanne.
Min 2015 auktions konkurrence på facebook.com/Doggyshop.dk gik noget bedre, så måske der bliver en 2017 auktion – eller en konkurrence om andet end print.

Jeg er en tegner og maler, der elsker at prøve nyt. Hvilket både kan være en fordel og en ulempe. I hvertfald havde jeg meget sjov med at lave A4-illustrationer i tusch og akvarel, hvor jeg tegnede et dyr indrammet med dekorative små doodles.
Det blev til 4 styks med dyremotiver.
Serien  ”Fashion girl” fik 2 nye motiver. Jeg elsker tusch og akvarel sat sammen – den sorte hårde streg i kontrast med akvarellens klare farver.Jeg havde egentligt disse dekorationer med i min butik på Society6, men kunne godt se, at det er hundemotiverne, der sælger. Derfor nedlagde jeg Lenedaugaardartwork-shoppen, og åbnede i stedet 2 nye Doggyshops hhv. hos Redbubble og europæiske Spreadshirt. Og så har jeg min origniale Doggyshop på society6.
Jeg har dog stadig en shop på TeePublic med andre motiver. Meeen det er hundene, der er mest populære.
Og jeg oprettede faktisk en ny Society6 shop Animalzoo – men har ikke haft meget tid til at tage mig af den.

Hvert år sætter jeg mål for året efter i disse reviews. Hvordan gik de så i 2016?
Jeg fik ikke lavet de større serier, et tilbagevendende issue, fordi jeg er en person, der let skifter fokus. Jeg prøver nu alligevel at sætte det som mål igen i 2017.
Udstille mere, var også på for 2016, men det blev bare til 2. Det hænger uløseligt sammen med serie-opgaven, så for 2017, vil jeg atter prøve på at holde mere fokus og få lavet serier til at udstille.
For 2016 ville jeg også lave flere værker der inkluderede kvinder. Det gjorde jeg, men er ikke helt tilfreds med dem alle. Udover Fashion Girls ovenover, var jeg nu ret glad for Siren herunder.For 2017 er jeg allerede 1 udstilling foran 2016 – og håber jeg kan få arbejdet mig frem til flere.
Jeg har arbejdet med akvarel i illustrationssammenhæng her i 2016, men vil gerne tilbage til også, at bruge mediet mere malerisk igen. Jeg er ret vild med akvarel. Og så er jeg interesseret i at udbygge min tegneverden med kultegninger – i hvert fald som forsøg.

Jeg har ikke lavet en 2017 kalender, til selv at sælge (har en hundekalender på Redbubble og 2 pin-up kalendere bag mig), og det vil jeg faktisk gerne.
Konkurrencer begrænser jeg sikkert til Ann Kullbergs, måske UKCPs og PAS. Jeg er
medlem hos Ann og PAS, så det er nærliggende.

Opsummering af mål 2017:

1. Akvarel maleri og kulblyant.
2. Serier
3. Udstille
4. Kalender(e)
5. Hundetegninger til Doggyshops
6. Et par konkurrencedeltagelser

Jeg ønsker jer et godt og lykkebringende nytår.ENG.:

My artistic review and a look into in 2017 (pictures above)

I would first like to thank everyone who bought pictures from me, originals as well as prints.
And all of you who bought dog-embellished things through my shops.
I am happy when my many hours at the drawingtable and easel not only gives me the joy of drawing and painting, but also can be enjoyed by you.

I have had the pleasure of drawing a couple of dogcommissions. A discipline that require much, but it's nice when owners are happy with the portrait.

There are many hours put into these portraits, but it was drawing "Queens" - lionesses who took the most hours. It was one of the drawings I thought would last for so long - and then it took quite more time and was a hard work to go to sometimes.
But I am happy with the result, and the drawing will probably participate in one or two competitions in 2017.

Speaking of competitions, I participated in two in 2016. I sent "Madame's cat" to CPSA: Artspectations 16/17. An on-line show organized by CPSA - Colored pencil society Of America. Shown here: http://cpsa.fluidreview.com/p/ - and the winning viewed on a page separately. I was not placed.

I have for many years subscribed to Ann Kullbergs Color on-line magazine.
Here are an annual Membership Show. I have often participated, and this time with "Glorious Iris". I was not placed, but got a special mention in the Color mag. from Ann Kullberg: "..I think this is a truly lovely example of botanical drawing." It made me very happy and proud.
In addition the drawing will appear in the Color complitation book 2016. It is the third time I'm attending an Ann Kullberg book. See membershow entries and winners here: Membershow

I held a few competitions on Facebook, but must realize that my otherwise lovely followers are not really active when it comes to winning prints. I do not expect to continue to organize such.
My 2015 auctionbidding competition on facebook.com/Doggyshop.dk went somewhat better, so maybe there will be a 2017 auction - or a competition other than for prints.

I am an artist and painter who loves to try new things. Which can be both an advantage and a disadvantage. At least I had much fun making a4 illustrations in ink and watercolor, where I drew an animal and framed with decorative small doodles. I made 4 pieces with animal motifs.
The series "Fashion girl" got 2 new motifs. I love Indian ink and watercolor put together - the black hard line in contrast with the watercolor bright colors.

I had these illustrations as decorations in my store Society6, but could see it's dog motifs that sells. Therefore I closed down Lenedaugaardartwork shop, and opened 2 new Doggy Shops, respectively. at Redbubble and European Spreadshirt. At Society6 I have my original Doggyshop.
However, I still have a shop at TeePublic with other motives. But and it is the dogs, that are the most popular.
And I actually created a new Society6 shop Animalzoo - but have not had much time to take care of it.

Each year I set goals for the following year and how went the 2016 goals?
I have not made the larger series, a recurring issue, because I am a person, who easily change focus. Anyway I try to set it as a goal again in 2017.
Exhibiting more, was also on for 2016, but I only exhibited twice. It has to do with the series-task, so for 2017 I will again try to keep more focus and make series to exhibit.
For 2016 I would also make several works that included women. I did so, but is certainly not completely satisfied with all of them.

For 2017, I am already 1 exhibition ahead of 2016 - and hope I can get more in the calendar.
I have worked with watercolor in illustration style here in 2016, but would like to go back and also use the medium more painterly again. I am crazy about watercolor. And then I am interested in expanding my drawing world with charcoal drawings - at least experimentally.
I have not made a 2017 calendar, to sell by myself (have a dog calendar on RedBubble and 2 pin-up calendars behind me), and I actually would like to make more.
Competitions will be limited. I aim for Ann Kullbergs, perhaps UKCPs and PAS. I am member of Ann and PAS, so its obvious.

Summary of goals for 2017:
1. watercolor painting and charcoal pencil.
2. Series
3. Exhibiting
4. Calendar(s)
5. Dog Drawings for Doggy Shops
6. A few competitions participations

I wish you a happy and prosperous New Year.Saturday, December 17, 2016

Wild and free. Fur, feathers and scales

http://lenedaugaard.simplesite.com/429585357
Looking through my galleries at my homepage, you will be able to see better versions of my artwork, and you can scroll through the pics you like to see + read a little about why I fancy the different motifs <3 span=""> This is my wildlifegallery - enjoy
Thursday, December 15, 2016

Queens - lionesses wip finished


"Queens".
Jeg er færdig med min løvinde-tegning. Den tog noget længere end jeg havde regnet med, men her er den så. Jeg er ret tilfreds med den. De 2 løvinder har en stærk udstråling, og de er jo desuden medlemmer af jagt-teamet i løvefamilien.
Tegningen er 21x41 cm.


ENG:
"Queens".
I have finished my lioness-drawing. It took a bit longer than I expected, but here it is. I am quite satisfied with it. The two lionesses have a powerful sense of wild animals and they are members of the huntingteam in the lion family.
The drawing is 21x41 cm.

Wednesday, December 14, 2016

Top 3 dogs in doggyshop

Its statistics :) heres the 6 most popular dogdrawings in my http://society6.com/doggyshop in 2016 and the 3 most popular items. As my Basset hound is a real topseller, I think, one nice bassethound owner bought an item, showed it to her/his fellow basset-loving friends and they found Doggyshop too :) and that's an awesome way to sell <3 span="">
Monday, December 12, 2016

Christmas - closing sales

Go for it today monday 12.12. Both shops offers 20-25% off everything.

Doggyshop - Society6

Doggyshop - Redbubble - use code: GIFTSROCK
Tuesday, December 06, 2016

Spar 15 juleprocenterVi går ikke ned på gode tilbud :) Endnu en mulighed for at få julegaver til nedsat pris. Køb mellem 6. til 8. december - husk at brug koden: Christmas16 :) Tilbuddet gælder alt i shoppen: http://shop.spreadshirt.dk/doggyshop

Monday, December 05, 2016

Super Christmas saleSuper christmas sale from monday 12.5. till monday 12.12.
Get paper and pen - make a list - find the date of sale for your favorite items. Free shipping all days. Here you go: Doggyshop

Monday - 20 % off prints
Tuesday - 20 % off tapestries and canvasprints
Wednesday - $6 off phone cases, skins, laptop sleeves, prints and tapestries
Thursday - $5 off Apparel, totes, pouches, mugs, notebooks, phone cases and tapestries
Friday - 20% off blankets, pillows, duvets and comforters
Saturday - 20% off tapestries, clocks, rugs, shower curtains, towels
Sunday - 20% off phone cases, tote bags, pouches, leggings, tees, tanks, mugs, stationary cards, laptop skins, tapestries, tank tops
Monday - 20% off everything

Sunday, December 04, 2016

Advents konkurrence runde 3

Der er udtrukket 1 vinder af adventskonkurrencen søndag 4.12.: Poul Sørensen. 
Skal du være med i anden sidste runde; Runde 3: Til og med lørdag aften 10.12., kan 2 af jer vinde en tegning. Du kan vælge mellem de 4 print, som er vist her. Bare skriv herunder hvilket print du ønsker, hvis du vinder - skal det være den skønne, store kat lossen, den dejlige bamse black bear, den søde franske bulldog med alpehue eller den smukke, men farlige sirene ? :) En chance for at vinde en julegave - til dig selv eller til at give videre :) vinder trækkes søndag d. 11.12. inden kl 14 og offentliggøres her. Vælg titel: 
"Los" - "Mountain high - black bear" - "Fransk bulldog m. alpehue" - "Siren". Værdi a 95 kr. Alle kan deltage, og hver gang, hvis du har lyst :)


Thursday, December 01, 2016

Hunde-hunde-hunde overalt

Mangler du en original julegave, mandelgave, kalendergave, julespil-gave eller vil du bare forkæle dig selv ? Mange af mine søde, dejlige, flotte hundetegninger har jeg placeret som design på et væld af fine ting - alt muligt fra trøjer, bluser, puder, mobilcovers, krus, thermoflasker, tasker, shoppingnet, kasketter og meget mere. Du kan fra 1.-5. december spare 10 pct. i shoppen - husk at bruge koden: christmas16. http://shop.spreadshirt.dk/doggyshop - for de hundeglade :)