Sunday, February 19, 2017

Om Lene


Om Lene

For English please scroll down

DK:

Tegning • Maleri • Illustration • Mønsterdesign


"Min kunst handler om min kærlighed til dyr og natur og skønheden i den kvindelige figur"

Kontakt mig via Kontaktformular eller e-mail:

le.daugaard @ gmail.com


PASSION
Mit navn er Lene Daugaard.
Tegning og maleri er min passion, og jeg elsker at sidde ved mit tegnebord eller staffeli, og skabe på det hvide papir eller lærred. Jeg skaber ud fra min egen lyst til at tegne og male, men det er også en kæmpe tilfredstillelse, når mennesker køber mine ting, hvad enten det er som orginaler, print eller dekoration på ting og sager. Så føler jeg, at mine "babyer" lever  ude i verden :)INSPIRATION
Mit tegne- og maleunivers omfavner min kærlighed til dyr og natur og skønheden i den kvindelige figur. Da jeg fortolker i et spænd fra meget realistisk sorthvid streg over til et farverigt abstrakt, har min kunst et bredt udtryk, men jeg finder altid min inspiration i: Dyr. Natur. Kvindelige former. Linjer. Teksturer. Farver.

For mine mønster / printdesigns, starter jeg gerne ud med håndtegning. Jeg kan godt lide den skævhed og finurlighed der kan være i håndtegning vs den mere polerede computertegning. Jeg kan tilføje farve på computeren nogle gange, det giver frihed til at gentage et motiv i forskellige nuancer.AFHÆNGIGHED
Jeg er meget afhængig af at tegninge- og malemedier. Når jeg tegner/maler - livlige linjer i blyant, tusch og farveblyant, den fine gennemsigtigt lag-på-lag i akvareller, og akvarellens spændende farvemiks, de bløde diffuse overgange mellem toner og fine detaljer med pastel og dejlige farverige teksturer i akrylmaling - så er jeg i en tilstand, der spænder fra spænding til meditativ ro og flow.
Du kan læse om mig og mine medier HERSHOWS
Jeg har udstillet i Danmark og England. Jeg er blevet dommervalgt ind i flere konkurrencer. Jeg har vundet en pris i England og gode placeringer i internationale konkurrencer. Desuden er min kunst er publiceret i bøger og kalendere i England og USA.MEDLEMSKABER
Jeg er medlem af den lokale kunst-gruppe: Kunstgruppen Stiplet.
Jeg er medlem af PencilArtSociety og Animal-artworks.
Jeg har været abonnent af Ann Kullbergs farveblyant Magazine "Color" i årevis.
English:

About Lene

Drawing • Painting • Illustration • Patterndesign


"My art is about my love for animals and nature and the beauty of the female figure"


Contact: Contact Form or e-mail: le.daugaard @ gmail.com


PASSION
My name is Lene Daugaard.
Drawing and painting is my passion, and I love to sit by my drawingtable or easel and create on the white paper or canvas. I create from my own desire, but it is also a huge satisfaction when people by my stuff, originals, prints or as decoration on goods. I then feel my "babies" gets a live out in the world.

INSPIRATION
My drawing and painting universe embraces my love for animals and nature and the beauty of the female figure. As I interpret in a range from very realistic black white lines to a colorful abstract way, my art has a broad expression, but I always find my inspiration in : Animals. Nature. Female shapes. Lines. Textures. Colours.

For my pattern/printdesigns, I like to start out with handdrawings. I like the skewness and quirkyness from handdrawings vs the more polished look of computerdrawings. I do add color on the computer sometimes, it gives the freedom of repeating a subject in different hues.

ADDICTION
I am very addicted to drawing- and paintingmedia. When I create - lively lines in pencil, ink and colored pencil, the delicate translucent layer-by-layer in watercolors, and the watercolors exciting colorsplashes, the soft diffuse transitions between tones and fine details with pastel and lovely colorful textures in acrylic paint - then I am in a state, ranging from excitement to meditative calmness and flow.
You can read about Me and my media HERESHOWS
I have exhibited in Denmark and England. I have been judged into several competitions. I have won an award in England and good placements in international competitions. In addition, my art has been published in books and calendars in England and the United States.

MEMBERSHIPS
I am a member of the local art-group: Art Group Stiplet.
I am member of PencilArtSociety og Animal-artworks.
I have been a subscriber of Ann Kullbergs colored pencil Magazine "Color" for years.

Perfect stripes - Zebra - wip

This is very early stages of what I am jumping into next. I really want to make some large animal-artworks, and for that reason I'm ...