Saturday, February 24, 2018

Pink magnolia - wip


Som du kan se, er jeg kommet til farvelægning. Der er flere violette, rød og blå i spil, så kuløren kan changere.
Jeg maler på et færdigkøbt akvarellærred, som er lidt anderledes end de lærreder jeg selv klargør.