Wednesday, February 08, 2017

Pelikan - wip 2


De første tynde lag med akvarelmalingen :)