Sunday, June 14, 2015

Thoughts of competitions

"Dream dog" are entered into 2 competitions this year.


Competitions are not for the faint-hearted ... what do I mean by that? 

When I participate in a drawing/painting/art-competition (there are not many in my country), I do know, that there are often a single judge, and sometimes two, which have their subjective opinion. 
Of course, the quality of the images are important, but it can hardly be avoided that subjectively you will (and judges too) prefer one type of motif over another. 
On top of that, the judges often see hundreds of submitted images. While they may soon sort roughly, there will be a bunch of images left, where it will be really difficult to discard some, within a certain time frame.

In a whole year, I attended only two times. I had lost courage, and thought it was a waste of time and money (many have an entry fee). But beyond that, the most important factor, however, was that I felt - after a time without any kind of acknowledgement (not necessarily awards) - that I could not deliver something that was good enough. I was a little depressed.

But - on the other hand - I do think it's fun to see all the different artists' pictures, and obviously I would  like to be "in the game".
Therefore, I have chewed on the matters I described above: on the judge's harsh conditions in the selection, and realized that when participating, one must accept the subjective judgment on any given day. I myself did experience that a drawing / painting of mine, was completely overlooked in one competition, and went to the top of the next.

The most important for me in participating, is: hope (will I be chosen), the feeling of participating in something greater with peers and that my things are to be seen by a wider audience.
In fact, I sometimes do not have a chance of awards, and generally competitions do not attract more customers to your shop. And I am interested in selling my art or products thereof. Some artists look at this as selling-out, but I agree with Disney on this: "We don't make movies to make money, we make money to make more movies" (movies are then to be replaced with drawings/paintings in my case :))

Anyway, I am joining competitions again. I participate in 3 at the moment, and wait in suspence to see my stuff between all the other artists stuff, and to see, who is chosen. That will then inspire me to achieve new heights in my artistic life. It is a journey, which luckily never ends ... 

If you want to see the competitions I enter, you can see here - links to several of the online shows avaliable.Konkurrencer er ikke for de sarte... hvad mener jeg med det ? 
Når jeg deltager i tegne/male/kunstkonkurrencer (der er ikke mange i dansk regi), ved jeg, at jeg deltager i en konkurrence ofte med en enkelt dommer og nogen gange med to, som har deres helt subjektive mening. 
Selvfølgelig er kvaliteten af billederne vigtig, men det kan næsten ikke undgåes at der subjektivt foretrækkes en type motiv frem for en anden. Oveni det, skal dommeren/dommerne ofte se hundredevis af indsendte billeder igennem. Selv om de måske hurtigt kan grovsortere, vil der være en bunke tilbage, hvor det må være rigtigt svært at skulle skille nogen fra og inden for en vis tidsramme.

I et helt år, deltog jeg kun 2 gange. Jeg havde mistet modet, og synes det var spild af tid og penge (mange har deltagergebyr). Men ud over dette, var den vigtigste faktor dog, at jeg følte - efter en tid uden nogen form for placering (ikke nødvendigvis præmiering), at jeg ikke kunne levere noget, som var godt nok. Jeg blev lidt nedtrykt. 

Men - på den anden side, synes jeg det er sjovt at se alle de forskellige kunstneres billeder, og jeg vil selvfølgelig gerne "lege med". Derfor har jeg tygget lidt på de ting, jeg beskrev ovenfor: om dommerens hårde vilkår i udvælgelsen, og indset, at man som deltager må acceptere, det foregår med en subjektiv dom, på en given dag. Jeg har jo selv været ude for, at en tegning/maleri, der blev helt overset i een konkurrence, røg til tops i den næste.

Det vigtigste for mig, ved at deltage, er: håbet (bliver jeg placeret), følelsen af at deltage i noget større sammen med ligesindede, og at mine ting bliver set af et mere bredt publikum.
Reelt har jeg nogle gange ikke en chance for placering, og generelt trækker konkurrencer ikke flere kunder til ens butik. 
Jeg er nemlig interesseret i at sælge af mine ting eller produkter deraf. Nogle kunstnere betragter det som et fy-ord, men altså, jeg er enig med Disney: "We don't make movies to make money, we make money to make more movies" (movies skal så udskiftes med tegning/maleri i mit tilfælde :))

Anyway, jeg er deltager i konkurrencer igen. Deltager pt i 3 og venter i spænding på at se mine ting mellem alle de andres, og se, hvem der er de udvalgte. Det kan så også inspirere mig til at nå nye højder i mit kunstneriske virke. Det er en rejse, der heldigvis aldrig ender...

Hvis du vil se, hvilke konkurrencer jeg deltager i, kan du se her - links til flere af online shows indsat.

Sidste dag i dag

Sidste dag: Damer, herrer og børn - klar til næste varmeperiode i Danmark - eller på ferietur udenlands ? Få din yndlingshund på t-shirts og...